Brf Torfyran

Välkommen till Brf Torfyran. Torfyran är en bostadsrättsförening som äger och förvaltar fastigheten Stockholm Tor 4, Vasastan, Stockholm. Huset byggdes 1914 och ligger i korsningen Vanadisvägen och Västmannagatan. Huset har 26 lägenheter och två kommersiella lokaler.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning.

Välkommen!