Felanmälan

Felanmälan

Föreningen har ingen specifik teknisk förvaltning.

  • Felanmälan, ej akuta ärende: styrelse@torfyran.se
  • Felanmälan hiss: Nacka Hiss (fel@nackahiss.se)
  • Akut hissfel: 020 41 80 00
  • Akut vattenläcka: Solna Högtrycksspolning 08 505 059 63

(Akut = fara för skada eller om någon person sitter fast i hissen)