Vanliga frågor

På den här sidan finns information rörande vanligt förekommande frågor från mäklare som sålt bostadsrätt i Bostadsrättsföreningen Torfyran.

Ansträngning har gjorts för att informationen skall vara så tydlig och rättvisande som möjligt. Denna information är baserad på information från stadgar, årsredovisning, protokoll eller liknande handlingar och det är dessa som gäller i det fall att detta dokument skulle innehålla någon avvikande information.

Har ni ytterligare frågor är ni välkomna att kontakta styrelsen i Brf Torfyran via: styrelse@torfyran.se

Föreningens bildande
Föreningen registrerades hos bolagsverket 2009-04-20 .

Äkta förening?
Föreningen är en sk äkta bostadsrättsförening.

Tillåter föreningen juridisk person som medlem?
Föreningens stadgar medger juridisk person men styrelsen har tagit ett principbeslut att inte bevilja juridisk person medlemskap i föreningen.

Organisationsnummer
769620-0570

Lägenhetsöverlåtelse
Vid lägenhetsöverlåtelser debiteras köparen en överlåtelseavgift på 2,5% av prisbasbelopp.

Pantsättningsavgift
Eventuell pantsättningsavgift debiteras bostadsrättshavaren med 1% av prisbasbelopp.

Vad ingår i månadsavgiften?
Kallvatten (varmvatten ingår för de som har anslutit sig till fjärrvärme och ej har egen varmvattenberedare), källarförråd.

Garage och parkeringsplatser
Föreningen disponerar varken garage eller parkeringsplatser för uthyrning.

Gemensamhetslokal
Föreningen saknar förenings-/gemensamhetslokal.

Fastigheten
Fastighetsbeteckning Stockholm Tor 4
Byggår 1914

Tillträde
Föreningen tillträdde fastigheten Stockholm Tor 4 2009-12-28.

Antal lägenheter
Byggnaden omfattar 26 lägenheter, varav 25 av dessa lägenheter var upplåtna med bostadsrätt och en med hyresrätt per den 31 december 2022.

Kommersiella lokaler
I fastigheten finns två lokaler för uthyrning med en total lokalyta om 56kvm.

Uppvärmning
Lägenheterna värms upp med direktverkande el enligt egen mätare kopplad till lägenhetens enskilda elabonnemang.

Varmvatten
Några av lägenhet har egen elektrisk varmvattenberedare som är kopplad till lägenhetens enskilda lägenhetsabonnemang. Under 2016 valde delar av medlemmarna i föreningen att koppla på fjärrvärme med varmvatten.

Fiber / Internetanslutning
Föreningen har distributionsavtal med OBENetwork.

Tvättstuga och torkrum
Gemensam tvättstuga finns i källaren med två tvättmaskiner och en torktumlare. Gemensamt torkrum finns i källaren med en mangel.

Barnvagnsrum
Något särskilt rum för barnvagnar finns inte i fastigheten.

Grovsopor
Föreningen har inget grovsoprum utan boende hänvisas till sortering på Dalagatan eller Frejgatan.

Renovering av lägenhet
Styrelsen skall godkänna väsentlig förändring eller renovering av lägenhet. Se ombyggnation.

Balkonger
Balkonger byggdes enligt beviljat bygglov mot innergård under första halvåret 2016, alla lägenheter har inte balkong.

Fjärrvärme
Fjärrvärme är draget under slut 2015/2016 till samtliga lägenheter för egen separat inkoppling till respektive lägenhet.

Cykelförråd
Föreningen har inget cykelförråd, cykel kan förvaras på innergården på anvisad plats enligt ordningsregler.

Byggnationer/renoveringar

– Installation av nödbelysning i källare 2021
– Installation av fiber 2021
– Renovering av skorstenar 2021
– Byte av takfläktar 2021
– Renovering av sockel samt fallvatten på innergård 2020
– Uppgradering av taksäkerhet 2020
– Installation av bullerglas i samtliga fönster mot gatan 2020
– Underhåll av entréportar 2020
– Byte av horisontella stammar i källaren 2020
– Underhåll vädringsbalkonger 2019
– Förbättring av utemiljö / innergård 2019
– Lagning av trappsteg och golv i trapphusen 2019
– Målning av gårdsstaket 2019
– Polering och grovrengöring av trapphusen 2018
– Isolering av kallvattenrör 2018
– Underhåll av hissar 2018
– Åtgärder av ventilations- och rökkanaler 2018-2019
– Vattenavrinning på innergård 2018
– Installation av automatiska portöppnare samt nya kodlås 2018
– Spolning av stammar 2018
– Kartering av samtliga ventilations- och rökkanaler juli 2017
– Lagning av spricka i tvättstuga, maj 2017
– OVK-besiktning, mars 2017
– Sotning, feb 2017
– Byggnation av balkonger mot gården, 2016
– Indragning av tappvarmvatten samt installation av fjärrvärmecentral, 2015/16
– Byte av två stammar, 2015/16
– Sotning/Besiktning av rökkanaler/ventilationskanaler, 2013
– Renovering av fönster mot gatan, 2013
– Renovering av tvättstugan, 2011
– Installation av säkerhetsdörrar, 2012 (valfritt av boende)
– Trapphusrenovering, 2010/11
– OVK- besiktning, 2009
– Energibesiktning, 2009
– Fasader, 2002
– Trapphus, 2002
– Vädringsbalkonger i trapphus, 2001-2002
– Vindsinredningar, 2001-2002
– Omläggning av yttertak, 2001-2002
– Stambyte, 1980-1981