Valberedning

Enligt föreningens stadgar skall valberedning utses vid ordinarie föreningsstämma. Valberedningens uppgift är att arbeta fram förslag på kandidater till de förtorendeuppdrag till vilka val skall förättas på föreningstämman.

Kontakta valberedningen om du är intresserad av att arbeta aktivt i föreningen eller om du vill föreslå någon medlem i föreningen för ett förtroendeuppdrag.

Valberedningen består av

Namn  Roll
Josefina Källberg / Magnus Thyni  sammankallande

E-postadress till valberedningen: valberedning@torfyran.se