Valberedning

Enligt föreningens stadgar skall valberedning utses vid ordinarie föreningsstämma. Valberedningens uppgift är att arbeta fram förslag på kandidater till de förtroendeuppdrag till vilka val skall förrättas på föreningsstämman.

Kontakta valberedningen om du är intresserad av att arbeta aktivt i föreningen eller om du vill föreslå någon medlem i föreningen för ett förtroendeuppdrag.

Valberedningen består av

Namn  Roll
Magnus Thyni och David Kiener  sammankallande

E-postadress till valberedningen: valberedning@torfyran.se