Ordningsregler

blommorcyklar

Att bo i en bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar vilket även gäller trivseln och ordningen. Ordningsreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättshavare. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för andrahandshyresgäster och föreningens hyresgäster.

Föreningens ordningsregler är antagna 2018-05-06 av styrelsen. Om du har frågor, synpunkter eller förslag vad gäller trivsel och ordning är du välkommen att kontakta styrelsen.

Ordningsregler i BRF Torfyran 2018-05-06