Mäklarinformation

Vanliga frågor

Vi har samlat svaren på vanliga frågor från mäklare som sålt lägenheter i vår förening. Nedan hittar du även övrig information som kan vara till nytta.

Förberedelse inför försäljning

Föreningen lämnar endast ut information om huruvida medlem har skulder till föreningen till medlemmen eller till den som har fullmakt att företräda medlemmen. Samma sak gäller utdrag ur lägenhetsregistret gällande pantsättning.

Beviljande av ny medlem, överlåtelseavgift & pantsättning

SBC, föreningens ekonomisk förvaltning, sköter dokumentation med styrelsen för beviljande av ny medlem, alla brev för pantsättningen eller överlåtelseavgift. Vi ber dig därför att skicka överlåtelseavtal, medlemsansökan, uppgifter om överlåtelseavgift eller brev för pantsättning direkt till:

Brf Tofyran 1380
SBC, Attn: Eva Bergström
Box 226
851 04 Sundsvall

Tel. +46 60 740 77 29
Mail: eva.bergstrom@sbc.se

Överlåtelseavgift

Enligt föreningens stadgar utgår en överlåtelseavgift om 2,5% av prisbasbelopp som betalas av köparen via en separat faktura utfärdad av SBC. För vidare frågor hänvisas till SBC.

Pantsättningsavgift

Enligt föreningens stadgar utgår en pantsättningsavgift om 1% av prisbasbelopp som betalas av pantsättaren via en separat faktura utfärdad av SBC. För vidare frågor hänvisas till SBC.