Mäklarinformation

Vanliga frågor

Vi har samlat svaren på vanliga frågor från mäklare som sålt lägenheter i vår förening. Nedan hittar du även övrig information som kan vara till nytta.

Förberedelse inför försäljning

Föreningen lämnar endast ut information om huruvida medlem har skulder till föreningen till medlemmen eller till den som har fullmakt att företräda medlemmen. Samma sak gäller utdrag ur lägenhetsregistret gällande pantsättning.

Beviljande av ny medlem

Inför godkännande av en ny medlem till föreningen, behöver styrelsen få överlåtelseavtal tillsänt sig samt ifylld medlemsansökan. Vänligen skicka till styrelse@torfyran.se alternativt posta till:

Brf Torfyran
Västmannagatan 90
113 43 Stockholm

Överlåtelseavgift

Enligt föreningens stadgar utgår en överlåtelseavgift om 2,5% av prisbasbelopp som betalas av köparen via en separat faktura utfärdad av SBC. För vidare frågor hänvisas till SBC.

Pantsättning

SBC sköter alla brev för pantsättningen för föreningen och därför ber vi dig skicka det direkt till:

Brf Tofyran
SBC, Attn: Rezaan Mohammadi
Box 226
851 04
Sundsvall

Pantsättningsavgift

Enligt föreningens stadgar utgår en pantsättningsavgift om 1% av prisbasbelopp som betalas av pantsättaren via en separat faktura utfärdad av SBC. För vidare frågor hänvisas till SBC.